fbpx

LETHEDsbaseret vækst

Min gave på over 700.000 kr. til dig

Inden for de sidste 10 år har jeg brugt omkring 700.000 kr. på master uddannelser, spirituelle uddannelser, kurser, mentorer og coaches, personlig udvikling og initiativer – for at dygtiggøre mig indenfor lethed, intuition, effektivitet, spiritualitet, udvikling, implementering og vækst – både på det personlige og professionelle plan.

Fordi vi lever i en tid og en energi der i dén grad trænger til at vi inviterer mere lethed og vækst ind, har jeg besluttet at jeg gerne vil investere 7 uger af min tid – på 2 virksomheder, med minimum 10 medarbejdere, der ønsker LETHEDsbaseret vækst, via spirituelle og akademiske værktøjer. Virksomheder der gerne vil invitere mere lethed, nydelse, frihed, overblik, enkelhed og potentiale for vækst ind i deres virksomhed.

Hjælp - LETHEDSbaseret vækst- ORDEN

Jeg elsker at hjælpe.....

Læs herunder, hvad jeg ved hjælp af spirituelle og akademiske værktøjer, elsker at hjælpe mennesker og virksomheder med – samt et uddrag af nogle af mine resultater.

 • Jeg elsker at hjælpe mennesker og virksomheder med at skabe LETHEDsbaseret vækst.
 • Jeg er nysgerrig på at udfordre dem der er klar til at kigge på potentialer i udvikling af vaner, mønstre, mindset, arbejdsgange, produkter, produktion.
 • Jeg samarbejder med de virksomheder der kan mærke de er klar til nytænkning og forandring og som blandt andet gerne vil inspireres af og integrere det jeg oplever som en central del af fremtidens ledelses- og virksomhedsparadigme: Emotionel intelligens – med omdrejningspunkt i intuitionen.
 • Jeg vil arbejde med virksomheder der kan mærke at intuition og spiritualitet også kan være en del af deres fremtidige målrettede virksomhedsrådgivning og udvikling, samt deres personalepleje og personaleudvikling.
 • Jeg hjælper mennesker og virksomheder til at skrue op for letheden og enkelheden, så der kan frigives fornyet energi og potentiale til det næste niveau – et liv i større lethed, med mere tid, større overblik, mere vækst og en stærkere økonomi.
 • Jeg har som chefkonsulent og projektleder, hjulpet tusindvis af mennesker og langt over 70 virksomheder med organisations- og virksomhedsudvikling. Jeg har ytret mig i dag- og fagblade, radio og i foredrag i større danske virksomheder om potentialet for lethed, forenkling, nydelse og en kærlig vej til udvikling og vækst.
 • Jeg har en veludviklet evne til at se mennesker og virksomheders potentiale for lethed, optimering og vækst. Jeg er også systemisk coach, THETA healer og clairvoyant. Jeg bruger både mine intuitive evner og min rationelle og organisatoriske forståelse og akademiske erfaring, når jeg arbejder. Kombinationen af mine evner, kan rykke mennesker – det siger mine kunder i hvert fald.

Jeg har skabt resultater i form af:

* Mere tid
* Bedre overblik
* Større fokus
* Forøget livskvalitet
* Styrket intuition
* Ro & Lethed
* Større glæde
* Personlig power
* Forenkling af liv & job
* Tydelige værdier
* Stærkere økonomi og besparelser i millionklassen

Resultater - LETHEDsbaseret vækst - ORDEN

Mærk efter hvilke svar der dukker op
hos dig i følgende 6 spørgsmål:

 1. Er I klar til at prøve nye måder til at udvikle og vækste jeres virksomhed?
 2. Kan I mærke at ”den der intuition og den der mavefornemmelse” den kan måske et eller andet?
 3. Er i villige til at afsætte ugentlig tid til ny udvikling og vækst?
 4. Er i klar til at ”Lege med” og med åbent hjerte tage imod alt fra Systemisk konsulentbistand til clairvoyant sparring, LEAN initiativer, procesfacilitering, visualiseringer, meditation, kort, vejrtrækningsøvelser, stilheds-seancer mm? (Ikke 2 virksomheder er ens, så efter vores første møde kan jeg langt bedre ”mærke ind i” hvilke elementer jeg tænker I kan have glæde af)
 5. Har I økonomien til at betale mine eventuelle transportomkostninger og potentielle materialeudgifter? (materialeudgifter er KUN efter aftale med jer…slet ikke sikkert det bliver aktuelt)
 6. Må jeg bruge jeres CASE i min kommende markedsføring at mit produkt?
Hvis du kan mærke at det var LET for dig at svare JA til alle 6 spørgsmål og godt kunne tænke dig at komme i betragtning til min hjælp, så vil jeg meget at du fortæller mig noget mere om jeres virksomhed:

Herunder kan du ansøge

  Scroll til toppen