VILKÅR

Pris & vilkår for at deltage i Danmarksmesterskabet 2020:

Køb onlinekurset “ORDEN på børneværelset” til 275 kr. Onlinekurset inkluderer:

 • E-bogen: “ORDEN på børneværelset”
 • Til print: Diplom for deltagelse i Danmarksmesterskabet
 • Til print: A4-Poster “Gode huskeregler for ORDEN på børneværelset”
 • Adgang til Facebook Community – ORDEN på børneværelset.
 • Deltagelse i Danmarksmesterskabet, hvis vilkår om billeder og kommune er opfyldt (se nærmere under ”hvordan udtrækkes vindere”)

Hvem kan deltage og hvornår er deltagefristen for Danmarksmesterskabet:

 • Metoden i ORDEN er i princippet en metode for alle aldre, men deltagelse i Danmarksmesterskabet 2020 – er målrettet børn i aldersgruppen 5-15 år. Alle børn i husstanden, i denne aldersgruppe, kan deltage selvom der alene er købt ét onlinekursus i husstanden.
 • Ansatte i ORDEN.dk og deres husstand må ikke deltage i konkurrencen.
 • Danmarksmesterskabet pågår frem til 23. august 2020.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist d. 23. august, 2020, vil ikke komme i betragtning. Det er alene ORDEN.dk der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. ORDEN.dk kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen.
 • Ved deltagelse i konkurrencen på Facebook hvor vinderen kontaktes direkte, er man indforstået med, at der foreligger en svarfrist på 14 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af ORDEN.dk. Overholdes denne svarfrist ikke, forbeholder ORDEN.dk sig retten til at finde en ny vinder.

Konkurrencen har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod ORDEN.dk.

Hvordan udtrækkes og kontaktes vinderne:

I uge 35 udtrækkes vinderne af Danmarksmesterskab 2020, samt alle kommunemestrene. Vinderne kontaktes direkte på Facebook og annonceres i Facebook Community – ORDEN på børneværelset. Ligeledes annonceres alle vinderne i en pressemeddelelse på Pressemeddelelse.dk.

Der udtrækkes vinderne blandt samtlige deltagere der har deltaget med FØR & EFTER billeder med Kommunenavn fx Herning, Odense, Vordingborg anført i kommentarfeltet til billederne der postes i Facebook Community – ORDEN på børneværelset. Kommuneangivelse er et KRAV! Fortæl også gerne om processen og hvad der fungerede særligt godt for jer med ORDEN. Hvis du er i tvivl om hvad kommune du bor i, ikke kan finde det på nettet eller ikke kan genkende din kommune på den vedhæftede kommuneliste i Facebook Community – ORDEN på børneværelset, så skriv til hello@orden.dk – så skal vi være dig behjælpelig, så du kan få angivet din kommune på dine billeder og være med i konkurrencen

Vinderne udtrækkes i 2 faser:

 • Fase 1: Her kåres kommunemestre i HELE Danmark, for de kommuner hvor der er børn der har tilmeldt sig konkurrencen. Der udtrækkes én vinder pr. kommune.
 • Fase 2: Samtlige kommunemestre, går videre til udtrækningen af Danmarksmestrene. Der udtrækkes én vinder af hhv. 1., 2. og 3. pladsen.

Hvem udtrækker vinderne:

Mingus Storm Olsen. 7 år. Ekspert i at rode. ELSKER masser af ting.

Malou Storm. Ekspert i Personlig Lethed & Effektivitet.

Præmier:

Danmarksmestrene:

Elektronisk Diplom med anført vindernavn.

 1. Præmie: 1500 kr.
 2. Præmie: 1000 kr.
 3. Præmie: 500 kr.

Pengepræmierne er sponsoreret af ORDEN.dk.

Kommunemestrene:

Elektronisk Diplom med anført vindernavn.

Der søges ligeledes løbende supplerende sponsorgaver (frem til d. 23. august, 2020) i form af aktiviteter/forlystelser (vi skal jo ikke have flere ting ind i de fine værelser med ORDEN og vi vil gerne gøre plads til oplevelser SAMMEN) Så jo flere sponsorer det lykkes at få involveres, jo flere overraskelser til børnene – udover de 3 nævnte pengepræmier. Vil du eller kender du nogen der gerne vil sponsorere supplerende præmier til Danmarksmesterskabet i ORDEN på børneværelset, er du meget velkommen til at kontakte os på: hello@orden.dk

Copyright: Materialet og konceptet er udarbejdet og udviklet af ORDEN.dk og må ikke kopieres eller videredistribueres, uden forudgående aftale.

Scroll til toppen